ஈழம்

ஈழம்

வியாழன், 17 மார்ச், 2011

கல்லறையில் விளக்கேற்றிப் பணிகின்றோம்...


கல்லறையில் விளக்கேற்றிப் பணிகின்றோம் 
உங்கள் கனவுதனை எமதாக்கித் தொடர்கின்றோம் 
ஆஆஆஆஆஆ......... 

[மண்மீது பற்றுக் கொண்டீர் மறைவிடம் சேர்ந்தீர் 
மறவர்களாக மீண்டும் பாசறை எரித்தீர்] 2 
எரித்திடும் வேளைதனில் சிதையாய் விழுந்தீர் 
[மறைந்திடுமோ உம் நினைவு 

அழிந்திடுமோ உம் கனவு] 2 

விரைந்திடுவோம் எதிரியவன் உயிரறுத்து விடைகொடுப்போம் 

விரைந்திடுவோம் எதிரியவன் உயிரறுத்து விடைகொடுப்போம் 

ஆஆஆஆ........ 

கல்லறையில் விளக்கேற்றிப் பணிகின்றோம் 
உங்கள் கனவு தனை எமதாக்கித் தொடர்கின்றோம் 

[தன்மானம் காக்கவென்று தாயினைப் பிரிந்தீர் 
தாய்நாட்டைக் மீட்கவென்று உறவுகள் மறந்தீர்] 2 
விழுகின்ற போதும் எம் விடிவினை நினைத்தீர் 
[எரிமலையாய் நாம் எழுவோம் 

விடுதலைக்காய் தலை தருவோம்] 2 

விலங்கறுப்போம் சிறையுடைப்போம் விடுதலைப்பண் பாடிடுவோம் 

விலங்கறுப்போம் சிறையுடைப்போம் விடுதலைப்பண் பாடிடுவோம் 

ஆஆஆஆ......... 

கல்லறையில் விளக்கேற்றிப் பணிகின்றோம் 
உங்கள் கனவு தனை எமதாக்கித் தொடர்கின்றோம் 

[பூவாக வாழ்ந்திங்கு புயலாயெழுந்தீர் 
புதுவரலாறெழுதி களந்தனைச் சேர்ந்தீர்] 2 
பூகம்பப் பொறியாய் எம் மனதினில் பதிந்தீர் 
[கடமையினை நாம் மறவோம் 

பயிற்சியினை நாம் பெறுவோம்] 2 

தாயகத்தை மீட்டு எங்கள் தலைவன் புகழ் பாடிநிற்போம் 

தாயகத்தை மீட்டு எங்கள் தலைவன் புகழ் பாடிநிற்போம் 

ஆஆஆஆ....... 

கல்லறையில் விளக்கேற்றிப் பணிகின்றோம் 
உங்கள் கனவு தனை எமதாக்கித் தொடர்கின்றோம்.....


பாடல் காணொளி
Image Hosted by ImageShack.us

இத்தளத்தின் பதிவுகளை மின்னஞ்சல் மூலம் பெற தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி கீழே பதிவு செய்யவும்